FEMEIA SI EROTISMUL SPIRITUALIZAT 
FEMEIA SI EROTISMUL SPIRITUALIZAT
Preț vechi:  45.00 Lei
Preț: 38.00 Lei
Stoc:  stoc
Autor:  Lia Cenan

Editura:  Venusiana
Anul lansării:  2015
Format: 
Pagini:  302 (vol. 1), 256 (vol. 2)
ISBN:  978-606-93792-0-2 (Vol. 1. - ISBN 978-606-93792-1-9, Vol. 2. - ISBN 978-606-93792-2-6)

Rating

Dă un Rating

Această carte le încurajează pe semenele noastre să-și descopere propriul lor potențial și să-l folosească pe deplin. Dar nu se rezumă la sfatul ca ele să-și afirme cu încredere trăsăturile psihologice, ci oferă o hartă indispensabilă pentru cele însuflețite de aspiraþia să-și cunoască esența lăuntrică divină, aflată dintotdeauna în comuniune cu esenþa universului.

Paginile de față identifică și descriu nuanþat calitățile care definesc o femeie excepțională – din punct de vedere trupesc, emoțional, mental și spiritual. Aflăm ce sunt arhetipurile sufletești feminine și cum le pot folosi în practica spirituală cititoarele care-și doresc să se conecteze la gigantica lor forță transformatoare.

Iar revelația acestei lecturi care înflăcărează și inspiră este cea mai voluptuoasă și ușoară metodă pentru a deveni o femeie pe de-a-ntregul fericită, legendară, o femeie a viitorului îndumnezeit, - trezirea zeiței lăuntrice prin fuziuni amoroase bazate pe continenþa sexuală și prin suspendarea totală a menstruaþiei. Cei și cele care doresc să trăiască orgasmul multiplu, să facă saltul de la plăcere la extaz și de la trupescul obișnuit la comuniunea cu întregul univers vor găsi informații preþioase în paginile de față.

Mărturiile unor femei care au învăþat singure sau împreună cu iubiții lor continența sexuală sunt o dovadă că este posibil.

Iată o viziune pe care merită să o explorăm, dacă vrem o lume mai bună pentru fiecare dintre semenele noastre și pentru intreaga umanitate.

Volumul I
Prefață.............. 5

Capitolul 1 - O nouă Perspectivă asupra universului feminin ...... 7
Perspectiva tradiţională, spirituală asupra femeii. Glorificarea eternului feminin ....... 7
Viziunea deformată, aşa-zis modernă, asupra femeii şi sexualităţii.......15
Redescoperirea universului feminin.................. 26
Necesitatea spiritualizării actului amoros................41

Capitolul 2 - Psihologia femeii  reflectată în arhetiPurile sufleteşti........... 49
Anumite ipostaze esenţiale feminine care sunt latente în structura sufletească şi psihoemoţională a fiecărei femei............ 51
Energiile sufleteşti arhetipale, corespondente elementului subtil pământ ............... 56
Energiile sufleteşti arhetipale, corespondente elementului subtil  apă........... 71
Energiile sufleteşti arhetipale, corespondente elementului subtil foc................... 90
Energiile sufleteşti arhetipale, corespondente elementului subtil  aer..............109
Chestionar orientativ pentru stabilirea arhetipului sufletesc feminin........142

Capitolul 3 - Elemente de psihologie feminină.......................... 159
Sacralitatea trupului feminin.  Femeia și frumusețea...................159 T
endințe psihoemoționale nefaste cu care se confruntă unele femei............... 177
Idei-forță profund benefice pentru a deveni o femeie foarte fericită, iubitoare și fermecătoare .......... 199
Umorul, o modalitate stenică pentru a depăși traumele afective ............................................. 205

Capitolul 4 - Diferenţe între structura psihoemoţională a femeii şi cea a bărbatului  ......... 215 Principiul masculin și principiul feminin reflectă diferențele psihoemoționale   ale femeii și ale bărbatului........ 215
Teorii psihologice care explică diferențele psihoemoționale ale femeii și ale bărbatului ... 219
Studii din domeniul psihologiei ce evidențiază diferențe ale structurii psihoemoționale  între femei și bărbați ........... 228
Relația de cuplu din perspectiva femeii și a bărbatului, surprinsă în anumite studii din domeniul psihologiei ..... 239
Relația de prietenie din perspectiva femeii și a bărbatului ................ 254

Capitolul 5 - Arta transfigurării, adorării frenetice şi a iubirii copleşitoare şi neîncetate în relaţiile de cuplu care aspiră să fie perfect fericite .............. 259
Starea de transfigurare, un mijloc inefabil de a vedea sublimul în tot, clipă de clipă .......... 262 Adorând ființa iubită, Dumnezeu ți se revelează..............277
Să devenim adoratoarele perfecte ale lui Dumnezeu............... 282

Volumul al II-lea
Capitolul 1 - Continenţa amoroasă, o revoluţie sexuală planetară.......... 5
Considerații despre durata unui act sexual obișnuit.................. 5
Continența sexuală, secretul tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte ..........................9
Unele dovezi științifice ale existenței orgasmului prelungit în timpul fuziunii amoroase ..... 20
Mărturii feminine despre diferențele dintre orgasmul cu continență și cel fără continență ......... 26 Efectele miraculoase ale jocurilor amoroase bazate pe continență sexuală ............. 27
Mărturii ale unor femei despre modul în care continența sexuală le-a transformat viața ... 36
Starea Androginală Glorioasă, o sublimă realizare spirituală în cadrul unui cuplu ideal  ce practică continența sexuală ...... 44
Transmutarea și sublimarea potențialului creator în cadrul unei fuziuni amoroase ............. 49
Ce putem face pentru a reuși în practicarea cu succes a continenței sexuale?................ 53

Capitolul 2 - Orgasmul .............. 74
Orgasmul cu continență amoroasă - un izvor nesecat de extaz ............... 74
Considerații științifice despre starea de orgasm ............ 86
Efectele binefăcătoare, fără egal, ale orgasmului asupra sănătății, descoperite în studii riguroase .......... 91
Mărturii ale unor femei care au trăit stări copleșitoare de orgasm în fuziuni amoroase bazate pe continență sexuală ............. 94
Forme excepționale de orgasm multiplu prelungit................... 99
Anatomia sexuală feminină ........... 104
Fluidele sexuale feminine ........... 115
Kalas-urile – materializări ale plăcerii feminine sublime .......... 118
Preludiul şi descoperirea zonele erogene feminine................... 126
Mărturii ale unor femei despre activarea zonelor erogene..............141

Capitolul 3 - Alte aspecte inedite ale erosului feminin ............. 142
Cum trăiește femeia plăcerea? .......... 142
Misterele feromonilor în cadrul relaţiilor intime ........... 147
O experiență unică – autoerotizarea .................. 150
Fanteziile erotice, modalități practice de amplificare a imaginației creatoare ........... 164
Sărutul, atingerea sufletelor îndrăgostite........................ 174
Arta amorului oral – o artă ce-ar trebui să fie cunoscută de toate femeile ............. 181
Mărturii ale unor femei care au trăit orgasmul oral ........................ 186

Capitolul
4 - Suspendarea menstruaţiei, o modalitate de a deveni o femeie sănătoasă, fericită şi armonioasă................ 189
Menstruația un fenomen patologic? ............. 189
Efectele nefaste ale ciclului menstrual asupra trupului     și a structurii psihoemoționale a femeii .............. 205
Menopauza ............ 210 S
uspendarea menstruației, un mijloc de a ne trezi plenar starea de Shakti........... 213
Metode eficiente de suspendare armonioasă a menstruației........................ 220
Mărturii ale unor femei care au în vedere suspendarea menstruației ........... 227
Bibliografie ............. 231
Glosar.......... 237

pag 56. Capitolul 2

Energiile sufleteşti arhetipale corespondente elementului subtil pământ
Mama, Magna Mater

Ideea forţă: „Starea de iubire necondiţionată faţă de toate fiinţele umane îmi umple sufletul.“

În tradiţiile milenare ale umanităţii se consideră că o ipostază esenţială a femeii este cea de Mamă Universală care hrăneşte şi susţine toate fiinţele umane cu energia ei dătătoare de iubire copleşitoare. Pentru cei înţelepţi, principiul feminin matern este izvorul neîncetat al vieţii, cel care menţine şi susţine totul. Prin această ipostază arhetipală, femeia dobândeşte o valoare cosmică, fiind cea care dă naştere lumii pe care o hrăneşte neîncetat. Această energie a sufletului este în legătură directă cu aspectele divine ale Mamei Cosmice născătoare şi manifestatoare a Universului, deoarece din yoni-ul Mamei Divine se naşte întreaga Creaţie cu toate lumile şi creaturile.

Arhetipul Marii Mame este reprezentat de ciclul anotimpurilor şi al Lunii, de ciclurile vieţii unei femei, de la concepţie, naştere, susţinere până la moarte şi renaştere. Atunci când este necesar, mama poate să aducă „moartea“ sau sfârşitul a tot ceea ce trebuie distrus pentru a fi reînnoit, printr-un act conştient, plin de compasiune şi iubire. Mama este încarnarea misterului Vieţii, a fertilităţii şi iubirii necondiţionate, a Compasiunii, a Graţiei şi a Bunătăţii fără de sfârşit a lui Dumnezeu. Ea este personificată în mitologiile lumii ca fiind Gea, Genetrix sau Terra Mater.

Calităţile sufleteşti specifice ale unei astfel de femei sunt: iubire, compasiune, iertare, susţinere, capacitate de sacrificiu, altruism, bunăvoinţă, protecţie, devotament, generozitate, umilinţă, bun-simţ, stabilitate, vitalitate, erotism matern, răbdare, capacitate de a invoca Graţia divină. Acest arhetip sufletesc feminin este în rezonanţă cu unele caracteristici fundamentale ale Marilor Puteri Cosmice: Tara (starea de compasiune, iertare, graţie), Kali (naştere şi renaştere) şi Kamalatmika (plenitudine şi beatitudine extatică).

Tema fecundităţii apare încă de acum 4000 de ani şi este întruchipată de divinităţile materne din diverse regiuni: de la Pirinei până dincolo de zona egeeană, din Egipt şi Mesopotamia până în India. Ea este Mama Glia, iar „Magna Mater Deorum“ semnifică transformarea, sursa inepuizabilă a vieţii. Şi Mircea Eliade conturează această ipostază a femeii ca Magna Mater: „creatoare şi paznică a Totului, orânduitoare a Cosmosului, a vieţii şi societăţii umane.“ De exemplu, în mitologia egipteană, zeiţa Isis este o divinitate telurică – în simbolul cosmologic ea este pământul negru al Egiptului, scăldat şi fecundat de cursul Nilului (care reprezintă principiul masculin al lui Osiris) – ajunsă în lumea cerească, unde ea devine „Stăpâna Cerului“, „Cea care dă lumină Cerului“, „Regina tuturor zeilor“. Plutarh spune despre Isis: „ea reprezintă Principiul feminin al Naturii, receptaculul întregii geneze“. Astfel, Isis-Neit este numită „necunoscuta“, „adânc ascunsă“, „cea care este greu de atins“, „marea divinitate neînfrântă.“ În Grecia Antică, Demetra era zeiţa pământului, a agriculturii şi a fertilităţii; ea simbolizează puterea regenerativă a pământului. Demetra reprezintă totodată maternitatea şi iubirea necondiţionată faţă de toate fiinţele umane.

Julius Evola susţine că această ipostază a Mamei Divine este în corelaţie cu simbolul femeii goale: „Ea apare şi în cele mai vechi timpuri ca o zeiţă nudă, cu picioarele desfăcute spre a-şi arăta yoni-ul, pentru a lăsa să curgă energiile lui magice, mana fecundităţii emise de către Genitrix sau Mama primordială“(...). La anumite popoare, aceeaşi temă cunoaşte o expresie deosebită în desenul liniar stilizat al matricei – triunghiul cu vârful în jos, aluzie la yoni – simbol al forţei magice menite să fertilizeze.“ Cei iniţiaţi mai ales în sistemul Tantra Yoga sunt de părere că adorarea plină de transfigurare a trupului femeii goale şi implicit a matricei sale feminine, a yoni-ului, permite intrarea în comuniune indescriptibilă cu Mahashakti. În trecut era binecunoscut cultul yoni-ului ca modalitate de a intra în comuniune cu dimensiunile tainice ale realităţii dumnezeieşti.

Ca întrupare a Mamei Divine, femeia are acces la Transcendenţa divină. Cei înţelepţi spun: „Femeia, fascinantă în frumuseţea ei şi plină de energie, vitală, încarnează în acelaşi timp misterul Creaţiei şi al Fiinţei, a tot ceea ce este şi devine, moare şi renaşte“. Ea este asociată cu natura şi pământul, cu misterul şi nevăzutul – „cu care se pune în legătură prin anumite procese instinctive şi intuitive“ (Julius Evola). Simbolul cu care femeia a fost cel mai mult asociată de-a lungul timpului este fertilitatea sau pământul, fiind un aspect confirmat de fenomenele pe care femeia, spre deosebire de bărbat, le resimte în urma ritmurilor periodice ale Universului (de exemplu, în cazul ciclului menstrual, corespondent cu fazele lunii). Mircea Eliade spune: „Luna era unită cu pământul şi ploaia printr-un fenomen concret: nunta între Cer şi Pământ, fecundarea matricei telurice“.

O femeie în care s-a trezit arhetipul Mamei simte că trăieşte pentru a oferi celorlalţi iubire şi pentru a-i susţine necondiţionat clipă de clipă. Necesitatea ei interioară este de a iubi, de a proteja, de a susţine şi de a îngriji. C. G. Jung a afirmat că principalele calităţile ale arhetipului mamei sunt: „iubitoare, dătătoare de viaţă, veselă şi niciodată obosită.“

 

Evenimente

© 2017 Editura Venusiana. All rights reserved | Realizat de Webdesign